Franciska Clausen Medaljen 2024

Arkitekterne
Tulinius Lind

At bygge til den fælles bygningskulturarv, vores kirker, er en opgave, der har fundet sted i 1000 år. Tiden er fæstet i granit og tegl, og lag på lag er historien gjort aflæselig. Men at føje nyt til en middelalderkirke er en krævende opgave, hvor både kulturhistoriske og arkitektoniske værdier vejer tungt.

Tilst Kirke er fra 1100-tallet, klassisk hvidkalket med rødt tegltag, med våbenhus og kor som adderede bygningsafsnit til kirkeskibet. Nordfor ses en tilbygning, et nyt sakristi, hvor 3 små saddeltage er sat sammen til et hvidt korpus, der fremstår tydeligt moderne. Man fornemmer i den præcist komponerede geometri, at der leges med det gejstlige formsprog. En såre enkel komposition, der er friholdt fra kirkeskibet pga. skibets støttepille og med et genbrug af den gamle kvindedør som historisk adgangsvej.

De arkitektoniske virkemidler er få og velvalgte. I det ydre er nordvæggen perforeret mønstermurværk, så dagslyset trækkes ind, og de hvide saddeltage er reflekteret i det indre i hvælvede lofter, så den rumlige virkning fremstår berigende enkel og konsekvent. Hele dette vellykkede arbejde understøttes af en smuk materialeholdning og forbilledlig detaljering. Gule gulvtegl, dørpartier og aptering i fint forarbejdet egetræ skaber sammen med de hvidkalkede vægge en herlig stoflighed, der er menneskelig og nærværende – som det skal være i kirkens rum.

Et meget modent værk fra en helt ung tegnestue. Derfor hædres arkitekterne Thomas Tulinius og Anders Lind med Franciska Clausen Medaljen i 2024.