Franciska Clausen Medaljen 2024

Billedkunstner
Simon Starling

I efteråret 2023 blev kunstværket Husbåd til Ho indviet. Det er et tids- og stedsspecifikt værk udviklet af kunstneren Simon Starling specifikt til Ho i samarbejde med sivbådebyggerne Juan Carlos Arratia Esteban, Celso Arratia Corani, Grover Arratia Esteban, Cesar Sergio Arratia Esteban samt tækkerne Bjarne Johansen og Jeff Brankley.

Som værket står dér, let hævet over en flad og lavtliggende mark ved Ho, ikke langt fra Varde og Esbjerg, fremstår Husbåd til Ho umiddelbart som et sært og pudsigt fremmedelement i landskabet. Der er da også tale om en hybrid mellem en traditionel boliviansk sivbåd og et stykke landlig dansk arkitektur.

Sivbådebyggeri og stråtækning benytter det samme råmateriale: siv som bundtes for at opnå større styrke og holdbarhed. De tusind år gamle, geografisk adskilte, men beslægtede håndværksteknikker – sivbådebygning og tagtækning – er her smeltet sammen til ét stringent og komplekst, nutidigt værk.

I Husbåd til Ho sammenflettes historiske, kulturelle og håndværksmæssige traditioner og fortællinger og viser os, at klimaforandringerne er globale og lokale på én og samme tid. Mentalt bliver vi derfor også nødt til at bevæge os og udvikle nye måder at tænke og arbejde sammen på.

Værket er i den forstand også et godt eksempel på Simon Starlings mangeårige kunstneriske praksis og hans altid skarpe og vedholdende interesse for mobil arkitektur og for transformationer – af materialer, objekter og narrativer.

For det umiddelbart enkle, historisk og konceptuelt omfattende og samtidig meget nutidige værk Husbåd til Ho tildeles Simon Starling Franciska Clausen Medaljen i 2024.