N.L. Høyen Medaljen 2007

Arkitekt
Jens Kvorning


De seneste 20 år har de europæiske byer været under omdannelse fra industrielle til post-industrielle byer. I denne transformationsproces, der ofte er træg og konfliktfyldt, er det væsentligt at kunne se potentialet for omdannelsen. Jens Kvorning udmærkes for sin evne til at oversætte den moderne bys kompleksitet og danne nye forståelsesrammer for den moderne bys omdannelsesprocesser. Jens Kvorning, der er byplanlægger og professor på Kunstakademiets Arkitektskole, har igennem mange års undervisning, forelæsninger og artikler udvidet og uddybet vores viden om bybegrebet og vilkårene for moderne planlægning.

Jens Kvorning hviler på en tændt historisk viden, der sammen med en distinkt forståelse af det moderne samfund kobles med en klar visuel forståelse. En række komplekse sociologiske tendenser kan på den måde knækkes i noget, vi kan få øje på. Det er Jens Kvorning, der herhjemme lader os se den moderne by igennem Piranesis vedutter fra 1760erne hvor vi genkender skalaspring, fragmenter og redningsløshed, som var de en nydansk afbildning af en by. Ligesom Jens Kvorning igennem analyser af både barokke haveanlæg og det 20. århundreds byer peger på, hvor væsentligt det er, at landskabelige anlæg som f.eks. parker er en faktor for udviklingen af nye bydele med et socialt, rekreativt indhold.

Jens Kvorning fortsætter den bedste del af en dansk arkitekturtradition, hvor arkitektfaget forstås som et bredt dannelsesfag, der giver anledning til at studere og forstå det samfund, man er en del. Derfor er både planlægning og landskabsarkitektur en naturlig del af et vidensgrundlag på arkitektskolerne.

Jens Kvorning hædres med N.L. Høyen Medaljen for sit virke som bytænker, forsker, formidler og underviser.