C.F. Hansen Medaillen 2009

Arkitekt
Kim Herforth Nielsen


Kim Herforth Nielsen har igennem mere end 25 år formået at sætte ansigt på den nye arkitektur i Danmark. Allerede fra 80erne retter Kim Herforth med tegnestuen 3xN søgelyset mod den internationale trend, postmodernismen.

I 3xNs første værker står symbolikken skarpt. Husene er tegnet tydeligt frem, med spidse tage, karnapper og søjler – som gennembrudstegn og udsagn om en mere personlig båret arkitektursmag, langt mere dekorativt formuleret end den forgangne.

Igennem tiden er interessen for arkitekturen i alle dens mange udtryksformer, og især det nye, ikke blevet mindre. I begyndelsen af 90erne synes et vendepunkt at være samarbejdet med de finske arkitekter Komonen og Heikkinen om Den europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft, hvor tæften for det internationale, sammen med en ny sans for den nordiske modernisme og tradition, blev tydelig på flere måder.

Den genopdagede modernismes arkitektoniske krop fik herefter nye muligheder, som ikonbærende kasse, hvori dramatiske dobbelt høje interiører udfoldes med lyse træ- persienner og -paneler, som det ses i Arkitekternes Hus i København og Ambassaden i Berlin. Arkitekturens effekt blev parametre for 3xN, og samtidig blev 3xN selv et brand.

Alle de hvide bygninger er, som en række fine og differentierede eksempler, opført i en kort periode efter år 2000: Glasmuseet i Ebeltoft, Tivolis Koncerthus, FIH i Københavns Havn og særligt Ørestads Gymnasium – foruden det glaslysende domicil på bredden af Randers Fjord.

Få har som Kim Herforth bevaret en arkitektonisk nysgerrighed, kombineret med ambitionen om at løfte værket til et internationalt niveau. Med stor indsats og enorm viljestyrke er der senest gennemført bygninger som Musikgebauw i Amsterdam og det store Museum i Liverpool, som vi glæder os til færdiggørelsen af.

For dette arbejde tildeles Kim Herforth Nielsen C.F.Hansen Medaillen.