Eckersberg Medaillen 2009

Maler
Inge Ellegaard


Men afsæt i håndværket både det tegnede og det malede debuterede Inge Ellegaard som kunstner langt tidligere en det, der blev hendes egentlige gennembrud – i firserne – sammen med De unge vilde.
Dengang var Inge Ellegaard bl.a. optaget af maleriets sproglige muligheder, dets udsagn og dets syntaks. Maleriet var dengang også et udsagn for og om tilstedeværelse.

At Inge Ellegaard er bevist om, at man som kunstner står på en tradition – i nutiden – vidner hendes mange malede fortællinger om. På kryds og tværs – fristes man til at sige – gør Inge Ellegaard fordomsfrit brug af kunstens ødsle overskudslager.

Punktvis slår Inge Ellegaard ned på et emne og afsøger dets muligheder fra start til slut – fra fødsel til død. Amarylis skildres fra den første blomst brister, til de alle er visnet – et udsagn om livets vilkår udtrykt på simpelt vis -som maleri.

Inge Ellegaards figurer og fortællinger spænder vidt. Fra parafraser over klassikere til skildringer af kollegaer, blomster, flyvere, støvsugere, bier og dødningehoveder og videre til materialet brugt som striber, grid, kuglepen og palle affald afslører hun, at hendes maleri også ligger i umiddelbar forlængelse af konceptkunsten.

Inge Ellegaards stærkt personlige og kompromisløse holdning til maleriet giver sig udslag i en evne til at kunne udtrykke mere og mere med tilsyneladende mindre og mindre.

Derfor tildeles Inge Ellegaard Eckersbergs Medaillen.