Eckersberg Medaillen 2018

Arkitekt
Mette Lange


Mette Lange er en moderne arkitekt af den gamle skole, der bedst befinder sig i de mindre værker, hvor mennesket er i centrum, og hvor alle processer hen imod ”det gode byggeri” overskues med arkitektonisk modenhed og sikkerhed.
Mette Langes arkitektur er præget af et sikkert blik for stedets potentiale, materialernes kraft og naturens tilstedeværelse. Værkernes ukunstlede naturlighed omkring form, rum, tektonik og stof, vidner om stor indføling, omsorgsfuldhed og kærlighed til arkitekturen, der tilmed udfoldes i en veloplagt detaljering.

Mette Lange har ud over sine småskala enfamiliehuse arbejdet med projekter, der søger at forløse et særligt socialt engagement – en opgave, nogle mener, er arkitektens egentlige berettigelse – at løse samfundets problemer gennem fysisk planlægning.

I Indien står Mette Lange således bag projektet ”Moving Schools”, der består af vandbårne bådskoler, der huser migrantarbejdernes børn, der ellers ingen skolegang ville få. Med få regionale og taktile materialer skabes vidunderlige, flydende klasseværelser, der befinder sig med kropsligt nærvær tæt på vandoverfladens glitrende lys.

For sit sociale engagement, sin kærlighed til mennesket og arkitekturen i naturen, og for sit ubestridte, naturlige og store arkitektoniske talent tildeles arkitekt Mette Lange Eckersberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen