Eckersberg Medaillen 2006

Billedkunstner
Peter Holst Henckel


For Peter Holst Henckel er kunsten et middel til at tolke og forstå verden på.

Han arbejder i mange medier og billedtyper. Typisk inddrager han fotografier fundet i aviser eller andre sammenhænge og medier, som fx. reklameverdenen. Han approprierer billederne og indsætter dem i nye sammenhænge, hvor betydningen ændres eller tilføjes nye dimensioner. Derved undersøger og udforsker han forholdene mellem kunst, billedkonstruktioner, medier og symboler.

Ved at benytte sig af massemediernes billeder understreger Peter Holst Henckel samtidig kunstens stærke forbindelse til den aktuelle politiske virkelighed.
Eksempelvis som i værket World of Butterflies, der er en dobbelttydig leksikal registrering af sommerfuglearter fra hele verden.

Billeder af sommerfugle er her kædet sammen med politiske begivenheder, der i historiens løb har udfoldet sig i de enkelte arters naturlige geografiske omgivelser.

Forskydning – transparens – redefinering – er overskrifter Peter Holst Henckel benytter sig af i arbejdet på fladen, i formen, i rummet – eller i Bagsider – et værk og udstillingsprojekt, der består af bagsider af billeder, vi kender – tror, vi kender eller aldrig har set før. Bagsider, der fascinerer, fordi de både skjuler forsiden og henviser til den. Et dobbeltbundet forhold mellem forside og bagside.

Peter Holst Henckels værker befinder sig i et dialogisk spil mellem kunst og virkelighed som modeller af grænsefladen mellem reelle og imaginære verdener, som man som beskuer kan forholde sig produktivt til.

For sin enestående billedkunstneriske indsats udmærkes Peter Holst Henckel med Eckersberg Medaillen.