Thorvaldsen Medaillen 2005

Billedkunstner
Jytte Rex


Jytte Rex har siden 70erne manifesteret sig som en dybt original kunstner i maleri og grafik, som forfatter og i film med en malers tableauer. Hun har arbejdet med dias, stentavler, fotografi og video. De mange medier hun har benyttet sig af understreger den fragmentariske karakter, hvor intet synes konstant; ofte flyder medierne sammen, blandes og overskrider gængse udtryksformer.

Enkelte billedelementer kan være svære at tidsfæste, er det fortid eller nutid, drøm eller virkelighed, ånd eller substans.

Ord smelter sammen, bliver til billeder, billeder bliver til ord.

Et uhyre sammensat, tidløst univers opstår. Billeder hvor drømmens negligering af vedtagne dimensioner indgår i en halvt anet tilstand.

Alt eksisterer som en evig vekselvirkning i Jytte Rex’s værker. Ofte er en person i centrum, drømt, virkelig eller som en erindring der fastholdes.

Allegorier bliver skabt, myten, virkeligheden og drømmens verden er både konkret og symbolsk til stede, vore følelser bliver påvirket i sindets dybeste lag. Arketyper bliver berørt.

For denne store og helt personlige kunstneriske indsats hædres Jytte Rex med Thorvaldsen Medaillen.