C.F. Hansen Medaillen 2002

Arkitekt
Hanne Kjærholm


I en tid, hvor arkitektfaget bestandigt søger andre ståsteder i forsøg på at forny udtryk, indhold og betydning, hører det efterhånden til sjældenhederne at se arkitekter, som vedholdende er funderet i den forenklede, afklarede, klassiske arkitekturopfattelse.

Hanne Kjærholm har i sine arbejder demonstreret en særlig evne til at fastholde og forny den klassiske tradition, hvor enkel plandisponering, rolige facadeproportioner og ikke mindst konstruktiv klarhed, raffineret materialevalg og udsøgt detaljering gennemsyrer værket med stor homogen kraft.

Hanne Kjærholms eget hus i Rungsted står, her 40 år efter dets færdiggørelse, som en milepæl i dansk enfamiliehusbyggeri med sit letaflæselige, udtryksfulde, enkle bærende konstruktion som på samme tid tegner og udgør rummet.

En arkitekturopfattelse, som også præger senere arbejder, særligt Holstebro Kunstmuseum med dets frie forløb af rum, men stadig beriget gennem dets åndfulde og trofaste konstruktive, lysmæssige og materialemæssige modellering.

For sin særlige evne til gennem hele sit virke at skabe arkitektoniske værdier med få, men indbyrdes afstemte virkemidler, hædres Hanne Kjærholm med C.F.Hansen Medaillen.