N.L. Høyen Medaljen 2012

Arkitekt
Cort Ross Dinesen


At forske, formidle og undervise er blevet Cort Ross Dinesens fornemste opgave som arkitekt. Igennem snart 40 år, som dybt engageret underviser på Kunstakademiets Arkitektskole, har Cort Ross Dinesen inspireret, udviklet og formet generationer af arkitektstuderende.

Vigtige, teoretisk funderede udstillingsværker, som eksempelvis ”Zigguraten”, ”1:1 boligen indefra-ud” står desuden som vægtige udsagn i en evig diskussion af bygningskunstens betydning.

I 2009 udgav Cort Ross Dinesen bogen om Hydra. En udgivelse indeholdende et særligt tegningsmateriale, udviklet i samarbejde med arkitektstuderende på den græske ø Hydra. Arbejdet er løbende blevet fulgt op med en række artikler, der udfolder og perspektiverer denne forskning, hvor ikke mindst de mange smukke illustrationer imponerer og inspirerer.

Bogen er blot seneste eksempel på, hvordan Cort Ross Dinesen, i samarbejde med studerende og øvrige undervisere, konsistent og insisterende, arbejder med morfologiske og topologiske studier inden for udviklingen af det, som han benævner den ”relationelle æstetik” i bygningskunsten.
Cort Ross Dinesen hædres med N.L. Høyen Medaljen for sit mangeårige virke som forsker, formidler og ikke mindst som en usædvanligt dedikeret, begavet og personlig underviser.