N.L. Høyen Medaljen 2010

Kunstkritiker og ph.d.
Mette Sandbye


Kunstkritiker og ph.d. Mette Sandbye stiller skarpt; på fotografiets historie, på fotografiske værker i samtidskunsten, på det 20. århundredes avantgardekunst.

Gennem sin produktive forskning, i sin formidling, i trilogien, Det iscenesatte fotografi, Mindesmærker og Kedelige billeder har Sandbye fokuseret på tid, erindring, historiefortælling, fotobaseret samtidskunst, fotografiets snapshotæstetik.

Mette Sandbye perspektiverer fotografiet, påviser sammenhænge mellem fotografiet og avantgardebegrebet og forfølger en fortløbende undersøgelse af fotografiet som repræsentation og dets virkemåde, kunstnerisk såvel som kulturhistorisk.

Mens vi, undervejs, som læsere bliver klogere.

Sandbye har udrullet og udruller stadig en række skarpe analyser af internationale og danske samtidskunstneres brug af fotomediet.

For sine præcise nedslag i kunstnerisk produktion og et væsentligt pionerarbejde inden for forskning og formidling af fotografiets historie og betydning i samtidskunsten tildeles Mette Sandbye Høyen Medaljen.