N.L. Høyen Medaljen 2023

Museumsinspektør Christian Lund
og redaktør Marc-Christoph Wagner


Der findes i dag ingen facitliste eller opskrift på, hvad kunstnerisk kvalitet er. Der kan ikke på forhånd opstilles faste regler for, hvad kunst er eller hvordan kunstnerisk kvalitet skabes. Hvert nyt værk må skabe sin egen måde at være kunst på. Definere sine egne regler.

Det er dét, der gør kunsten evigt foranderlig, levende og relevant. Men nok også dét, der indimellem får kunsten til at virke indforstået og svær at få hold på.

Etableringen af Louisiana Channel i 2012 er derfor et formidlingsmæssigt overordentlig kærkomment og generøst tiltag, som på en nysgerrig, engageret og altid kvalificeret måde åbner kunsten for os. Gennem en lind strøm af skarpe interviews og samtaler med et væld af skabende kunstnere, giver kanalen os adgang til en kolossal mængde af viden og indsigt i de kunstneriske overvejelser og processer, der ligger til grund for den kunst der skabes i dag. Hvorfor ser tingene ud som de gør? Og hvilke perspektiver skaber det for os – som individer, fællesskab og samfund?

For deres dedikerede og indsigtsfulde udvikling af Louisiana Channel til en af tidens vægtigste internationale formidlingskanaler for billedkunst og arkitektur, men også for litteratur, musik og design, tildeles Christian Lund og Marc-Christoph Wagner N.L. Høyen Medaillen i 2023.