Eckersberg Medaillen 1999

Billedhugger
Ane Mette Ruge


Ane Mette Ruge tildeles Eckersberg Medaillen for en betydningsfuld pionerindsats inden for video og foto og installation.

Ane Mette Ruge’s billeder kredser om tingenes og stedernes hemmelighedsfulde væren og vores særlige forbundethed med dem. Hendes motiver tager ofte udgangspunkt i dagligdagens velkendte stereotyper, som hun ofte gennem kunstneriske greb indskriver i et billedlyrisk fortolkningsrum.

Værkernes formelle syntaks er altid enkel og klar og ofte med en stærk pågående og kommunikativ karakter, der giver det flertydigt komplekse indhold et insisterende nærvær. I hendes optik forvandles det nære til det fremmede og samtidig dragende. Betydningen ligger altid bag om tingene, i  mellemrummet, pausen, forskydningen og det usagte. Værkerne trækker linier op mellem niveauer, der ifølge almindelig erfaring og kausalitet er adskilte, og man fornemmer, at vores forbindelse med verden ikke er af lineær art, men snarere som en gensidig indkapsling.