Thorvald Bindesbøll Medaljen 2008

Stenhuggermester
Flemming Brian Nielsen


Stenens tid er så lang, at menneskets tid ikke kan måles i den. Det betyder, at vi kun kan bedømme sporene fra tidlige tider gennem vores æstetiske indsigt.

At vi i vores stadigt accelererende digitale tidsalder har et så tungt medie, som unddrager sig vores tid og sted, er en udfordring til moderniteten og af afgørende betydning.

Et levende mangfoldigt kunstliv forudsætter muligheden for, at den kunstneriske idé kan materialisere sig gennem en så stor variation af teknikker som muligt. Her er stenen en af de udfordringer, også den helt unge kunst må prøve kræfter med i fremtiden.

Stenhuggermester Flemming Brian Nielsen, Poul Hansens Eftf. er 2. generations stenhugger. Hans indsigt i stenens karakter, kvaliteter, muligheder og sjæl, kan ikke læses i nogen bog. Der er en erfaring, som er umistelig for genhugning og bevarelse af en del af vores kulturarv. Men det interessante er, at Flemming Brian Nielsen, gennem et tæt samarbejde med en række af vores markante moderne kunstnere, får en årtusinde gammel teknik til at udtrykke den nyeste kunsts ideer og visioner.

For denne evne til at forbinde tradition med nybrud – gennem arbejdet med den hårde sten – tildeles Flemming Brian Nielsen Thorvald Bindesbøll Medaljen.