Thorvaldsen Medaillen 2019

Billedkunstner
Eric Andersen


Eric Andersen er en af de første danske konceptkunstnere. En kunstner der stiller spørgsmål til verden og ønsker, at verden er et stadigt mulighedsrum.

Han har trods sin store produktion og internationale udsyn ikke fået helt den samme plads som andre kunstnere i sin generation, selvom han på mange måder er forløber for en stor gruppe af konceptuelt arbejdende danske kunstnere, der nu er synlige på den internationale kunstscene.
Eric begyndte sin uddannelse på musikkonservatoriet. Han var med på de første Fluxusfestival-ler i de tidlige 1960’ere, og det sprog, han lærte der, har siden manifesteret sig i hans værker. Hans arbejde tager form som begivenhed, og oftest arbejdes der intermedialt.

Han har lavet events, performances og instruktioner til værker på gader, pladser, parker og passager, men også på gallerier og museer. Han har arbejdet med videnskabsfolk, grædekoner og skjult andre kunstneres værker. Her har han ladet begivenheder udfolde sig på tilfældige eller fastlagte tidspunkter. Han har arbejdet med vilkårlighed, men også med at lade noget udfolde sig efter nøje udtænkte mønstre, der så måske alligevel bryder sammen.

Der er altid en henvendelse i hans værker, et ønske om at skabe en åben situation, et ønske om at aktivere folk ved at vække deres nysgerrighed. Interaktivitet og publikumsinddragelse er en vigtig metode, så kunsten ikke bliver et reservat for kontemplation, men for aktivitet og for dialog med hinanden og verden.

Eric Andersen vil gerne være i krydsfelter, fordi han her finder en frihed. Man mærker i hans arbejde en nysgerrighed, en humor, en lyst til at stille spørgsmål og til ikke at stå bestemte steder.

At skabe kunst er for Eric Andersen på sin vis en måde at skabe et frirum for vores tanker og et ønske om at skabe forandringer i verden.

Gennem sit liv har Eric Andersen arbejdet med at udvide grænserne for kunsten og dermed de kulturelle regler for, hvordan vi lever.
Eric Andersen søger hele tiden det overraskende. Vi håber derfor, at det også overrasker ham, at han i år modtager Thorvaldsen Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen