Franciska Clausen Medaljen 2020

Billedkunstner
Lasse Krog Møller


Hvis det er muséets raison d’être at indsamle og udstille den mest værdifulde kunst, hvad er så meningen med at udstille den kunst, som er blevet kendt uvæsentlig?

Med udstillingen ”Ad Acta – arkiverede visioner” på KØS Museum for kunst i det offentlige rum formår Lasse Krog Møller at stille dette og en række andre relevante spørgsmål på en yderst raffineret og kunstnerisk overbevisende måde.

Udstillingen tager afsæt i ”den kunst til det offentlige rum, som aldrig blev offentlig” og kredser om et udvalg af kunstnerisk visionære skitser og forslag til offentlige kunstværker, som af den ene eller anden grund ikke blev realiseret, men fravalgt, lagt ad acta – med andre ord henlagt eller sat i bero. Når Lasse Krog Møller trækker disse ikke-værker frem i lyset, rejser det en række spørgsmål; bl.a. om hvad en museumssamling er? Hvad der har værdi? Og hvordan man vurderer, hvad der er værdifuldt.

Lasse Krog Møller har i en årrække været optaget af at undersøge det marginale i vores fælles livsverden. Små, tilsyneladende ligegyldige genstande – hårelastikker, cigaretskod, huskesedler – som vi, så at sige, lægger ”ad acta”, når vi bevæger os rundt i det offentlige rum. Efterladenskaber, som vi knap lægger mærke til, men som ikke desto mindre – i Lasse Krog Møllers univers – udgør et arkivalsk skatkammer af glemte handlinger, tanker og betydninger, som han sirligt og systematisk skaber sine poetiske, fabulerende og kritiske værker af.

”Ad Acta – arkiverede visioner” kan med andre ord ses i naturlig forlængelse af Lasse Krog Møllers stadige interesse for samfundets og historiens små, oversete sprækker af betydning og giver os derved nye alternative måder at forstå fortiden og ikke mindst fremtiden på.

For ”Ad Acta”’s indlevede og tankevækkende erindringer om fremtiden tildeles Lasse Krog Møller Franciska Clausen Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen