Thorvald Bindesbøll Medaljen 2022

Arkitekt
Bodil Kjær


Arkitekten, designeren og byplanlæggeren Bodil Kjær har nu i over 6 årtier været en del af den internationale scene. Næsten som et renæssancemenneske har hun i sin praksis formået at trække lange, smukke tråde mellem den største og den mindste skala, fra planstrategier til nytænkning af fleksible arbejdsmiljøer og møbeldesign.

Kjærs ikoniske møbelserie ”Elements of Architecture” fra slutningen af 50’erne, relanceres i dag i form af smukke og funktionelle møbler udsprunget af hendes iagttagelser af menneskers faktiske behov. Hendes designs er skabt af lysten og evnen til at kombinere langtidsholdbare og fleksible muligheder i måden vi indretter os på – mere end af hurtig salgbarhed.

Bodil Kjær har en evne til at læse samfundet som sammenhængende strukturer. Temaer som byudvikling, nye samarbejdsformer og forandring i virksomhedshierarkier har haft direkte ind-flydelse, på den måde hun har formgivet sine ”elementer af arkitektur”. De tjener som forbil-lede for nutidens design – som dele af en større sammenhæng.

Selv siger hun: ”Intet, absolut intet i mit professionelle liv har haft hverken en defineret begyndelse eller en defineret afslutning. Alt har været flydende, overlappende.”
Med enkelhed og tilbagelænet elegance glider hendes ikoniske værker gennem vores tid, og videre.
For sit virke som møbeldesigner båret af et arkitektonisk helhedssyn, tildeles Bodil Kjær Thorvald Bindesbøll Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen