C.F. Hansen Medaillen 2014

Arkitekt
Stig Lennart Andersson


Stig Lennart Andersson er en arkitekt, hvis livsværk stadigt stiger – i omfang og i kvalitet. Fra første færd har Anderssons arbejder haft et enestående særpræg. Og fra første færd har der både været et stærkt kunstnerisk udtryk, en usædvanlig integration af viden fra mange vidensområder, og en interesse for de komplekse sammenhænge arkitekturen indgår i.

Siden det voldsomme skybrud i 2011, er det gået op for den brede befolkning, at vores mulighed for at regulere naturen har grænser. By- og landskabsrum beklædt med asfalt, granit og græsplæner og drænet med kloakrør er ikke modstandsdygtige over for naturens voldsomme kræfter. I forlængelse heraf er der opstået en fornyet samtale om byens liv – forstået som dens naturelementer. Stig Lennart Andersson har arbejdet med disse problemstillinger i årtier. Hans projekter er innovative og bæredygtige, fordi han udfordrer sig selv og sine medarbejdere til at tænke i komplekse helheder – hvor alle dele har betydning. For hvert nyt projekt øges rigdommen af viden i form af nye programmatiske elementer og nye materielle løsninger. Alt dette ville i sig selv være fantastisk og beundringsværdigt. Men hertil kommer en særlig poetisk og humoristisk tone, der udfordrer konventioner og helt elementært skaber glæde i hverdagen for de tusindvis af mennesker, der bruger de rum, Stig Lennart Andersson har formgivet.

Med Bymilen ved SEB Bank på Kalvebod Brygge er der skabt en helt ny byrumstype, der rummer både teknologiske og æstetiske innovationer. Bymilen adresserer de forandringer, klimaforandringerne medfører, den håndterer komplekse rumlige forhold, og den er blevet et populært offentligt rum på en helt usandsynlig grund.

Dette eksempel er slet ikke enestående i Stig Lennart Anderssons værk – tænk på Elefanthuset i Zoologisk Have, der åbner ud til Frederiksberg Have og skaber et tryggere og smukkere rum til de store dyr. Eller den poetiske vandhave SKY/Under Krystallen ved Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge.

Blandt igangværende arbejder findes flere hospitalsanlæg. I vore dage kræves der evidensbaseret design på alle skalatrin, og ingen er bedre skikket end Stig Lennart Andersson til at gå ind i den virkelighed og forvandle de tørre parametre til eventyrlige oplevelser, der kan dokumenteres at forbedre patienternes livskvalitet og heling.