Eckersberg Medaillen 2009

Billedkunstner
Leonard Forslund


Leonard Forslund arbejder med en nyformulering af maleriet. Hans værker ligger i grænseområdet mellem maleri og installation. Konstruktionsbilleder, sammensatte og objektrelaterede, der overskrider de to dimensioner, maleriet traditionelt begrænser sig til.

Værkerne fungerer som en slags forvandlingsbilleder, hvor flere perspektiver bringes i spil. Herved fremhæves en flertydighed og en tilstedeværelse af både distance og intimitet.

Leonard Forslund er optaget af tomrummet, modlyset og en semiotisk oplevelse af verden.
Motiverne er dør- og vinduesåbninger, trapper, træer – genkendelige objekter eller fotografisk materiale. Brudflader og sammenstød mellem forskelligheder – en særlig reliefkarakter, sat sammen med monokrome farvemættede flader af modlys.
Et modlys og et tomrum, der spejles – stærkt overrumplende og næsten klaustrofobisk i sin virkning.

For sit enestående og konsekvente arbejde med maleriet og dets rumlige muligheder udmærkes Leonard Forslund med Eckersberg Medaillen.