Eckersberg Medaillen 2002

Arkitekt
Stig Lennart Andersson


Stig Lennart Anderssons arbejder med landskabsarkitekturen er underfundige, spøgende, lette og fabulerende, men altid med grundlæggende faglig indsigt og omhu.

Vækster og materialer i ny og overraskende anvendelse.

Planter, buske og træer, belægninger. Varierede og fragmentariske former, bløde og skarpe, dufte og farver – et poetisk under for sanserne. Transformeret fra et flerårigt studie i Japan til den nordiske realitet.

Fantasier om landingsbaner for engle, rejsning af nedslidte friarealer i byområder til ny intensitet, udformning af parker og pladser.

Udstillinger, konkurrencer og realiserede projekter, alle med vidne om en begavet kunstner med en arbejdsform drevet af ambition, inderlighed, uhøjtidelighed og vilje til at udforske sagens muligheder frem til et overraskende og elegant udtryk.

For sine lødige arbejder med landskabs- og havekunst udmærkes Stig L. Andersson med Eckersberg Medaillen.