N.L. Høyen Medaljen 2000

Arkitekt
Kjeld Vindum


Arkitekten Kjeld Vindum er tilkendt Høyen medaljen for sin store indsats som kritiker, redaktør og skribent.
Først som deltager i gruppen bag Blød By og forlaget Archi-Press, siden som en meget aktiv og kritisk redaktør og bidragyder til Skala.

Kjeld Vindum har gennem mere end 20 år med stor indsigt orienteret om faglige væsentlige begivenheder og interviewet og karakteriseret fagets store personligheder, klarlagt tendenser, også ude i verden.

På sin egen beskedne og stilfærdige facon overrumpler han med originale vinklinger på gammelkendt stof. Han kan læse en bygning som få, og åbner vores øjne for værdier, som har været upåagtede.
Forudsætninger er analyser, “igentegning” og anden grundig arkitektforskning samt evne til udtryk i et glasklart sprog. Formidlet i et eget spændstigt layout når han både eliten og en bred læserskare – også uden for kunstens verden.

Kyndig og indtrængende til sagens kerne, påskønnet som samarbejdspartner, fører han ordet, der som en faglig kommentar til fortid og nutid er med til at tegne fremtiden.

Derfor udmærkes Kjeld Vindum med N.L. Høyen Medaljen.