Eckersberg Medaillen 2008

Arkitekterne
Mads Bjørn Hansen og Mette Tony


I 2004 vakte Mads Bjørn Hansen med rette opmærksomhed med 1. præmieforslaget til Akademiets Guldmedaljekonkurrence ”Det Fremmede”. Projektets rejsebeskrivelse sammenfatter i snapshots og skitser en dansk og japansk bygningskultur, som om de ligner hinanden, i hvert fald så meget mere end de adskiller sig fra hinanden. På alle måder en klar udfordring til ideen om den nationale egenart.

Arkitekterne Mads Bjørn Hansen og Mette Tony i Svendborg har gennem Tegnestuen Praksisarkitekter inden for de seneste år markeret sig med fine værker og kommende projekter. Næstved Kulturhus har længe været et overbevisende arkitektonisk værk, men nu er boliger, multihaller og et tyrkisk badeanlæg på vej fra tegnestuen på Tåsinge.

Essensen af Guldmedaljeprojektet er på en måde at genfinde i både tegnestuens manifest og arbejde: At enhver tradition til stadighed må omskrives for at kunne bruges. Formens konsistens og genkendeligheden i det helt hverdagsagtige er væsentlige bevæggrunde for tegnestuens arbejder. På linje med opmærksomheden over for både svenske, tyske, schweiziske, såvel som engelske og japanske arkitektoniske kilder.

Tilbage i det forrige århundrede, på kanten til den internationale modernismes gennembrud, skabte den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright begrebet ”usonia” om de amerikanske statsborgeres sammensatte forskelligheder. Men historien er kort. I dag har langt de fleste opgivet ideen om sammensatte forskelligheder, fordi vi tror, vi er bekendt med det hele som homogenisering og forfladigelse. Men hvem siger, at det internationale er en bestemt stil?

At arbejde med en tradition betyder ikke, at man går i en fælde, men at man igennem sin egen tradition deltager i et gedigent historisk og etnisk mix; der vandrer på tværs imellem tilsyneladende forskellige generationer, kulturer og med sammensatte forskelligheder når ind i arkitekturens værker.

For dette særlige arbejde tildeles Mads Bjørn Hansen og Mette Tony Eckersberg Medaillen.