Eckersberg Medaillen 2022

Arkitekt
Claus Pryds


Med afgangsprojektet ”Kvægbrug” demonstrerede Claus Pryds i 2007 en optagethed af og indlevelse i, hvordan man kan arbejde videre med og udvikle nye arkitektoniske udtryk i landbrugets traditionelle bygningstypologier. Arkitekturen skabte fornyede forbindelser til og understregede værdierne i denne væsentlige del af vores fælles bygningskulturarv.
Sådan har Claus Pryds arbejdet med at skabe relationer mellem sted, stof, tektonik, rum, krop og historie i sin arkitektur lige siden. Det visuelle spiller ikke hovedrollen. Arkitekturen er altid genkendelig ved at være beskeden, nærværende, varm og omsorgsfuld. Det er det, arkitekturen kan og gør; hvordan den mærkes og virker, sanserne reagerer på. Når man er i et af Claus Pryds’ huse, føler man sig genkendt og taget imod i hvert rum.

Claus Pryds har senest med ZOOlab i Københavns Zoo demonstreret sit særlige talent for at arbejde med begrebet sted og en given typologi, der ikke umiddelbart var elskelig med sit høje tag, lave facade og let afvisende ydre.

Naboskabet er i Claus Pryds’ hænder udviklet til et slægtskab og har udfoldet en åben, levende og helt igennem uimodståelig, kunstnerisk formet bygning med rum, forløb og pauser, der afslører et sjældent rumligt gehør og mere end almindelig udviklet sans for at bygge. ZOOlab er mesterligt, også i detaljen.
Skridt for skridt bevæger Claus Pryds sig fremad, holder kursen mod målet og har alle sanser åbne på sin vej.

For sin fornemmelse for og evne til at skabe noget nyt af noget kendt, for sit særlige blik på og vedholdende arkitektoniske bidrag af forbilledlig kvalitet til en levende bygningskultur tilkendes Claus Pryds Eckersberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen