Eckersberg Medaillen 2020

Billedkunstner
René Schmidt


Vores huse bliver ikke længere hugget ud af sten eller limet sammen af mursten. Alt, vi bor i og bruger, skabes af 3D-programmer og fremtræder i forskellige renderinger, hvor skins og materiale nemt kan ændres. René Schmidt arbejder med sådanne programmer. Han bygger ikke huse, men han har tidligt i sit arbejde ført skulpturen ind i dette felt af formskabelse, hvor computere og nye højteknologiske materialer smelter sammen med traditionelle håndværksmæssige kvaliteter.

René Schmidt trækker på alle mulige kilder fra klassisk skulptur, morfede computersimulationer, gotiske katedraler, heavymetal, kitsch og masseproduktion til pop og sære nye materialer.
Hans skulpturer er som stillestående penduler, som figurer revet ud af computerspil, som sammensmeltninger af forskellige produktionssfærer. De giver et blik ind i den moderne formskabelses løbske virvar, væk fra hverdagens objekter, som en implosion af forskellige former, der samles i én klaustrofobisk skikkelse.

René bruger kunsten som metode til at undersøge værkets og dermed verdens produktionsbetingelser. Man føler lysten og forførelsen og overdrivelsen, men også refleksion og kunnen. Man befinder sig med hans skulpturer i en åbnende og fremmedgørende tilstand, i hvis selskab vi aflæser verden med større sanselighed, undren og forståelse. Det ligger dybt i hans værk, at verden trænger til fornyelse, at kunsten netop er det rum, hvor vi kan genskabe verden.

Derfor hædres René Schmidt med Eckersberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen