Thorvaldsen Medaillen 2023

Billedkunstner
Jørgen Michaelsen


Jørgen Michaelsens oeuvre identificerer idiosynkratiske modsætninger og forbindelser mellem sproget, kunsten og samfundet i en kritisk, ofte ironisk undersøgelse af rigets og kunstens tilstand. I omfattende installationer, collager, videoer og tekster har han fx kredset om Danmarks første kulturminister Julius Bomholt, som i 1964 oprettede Statens Kunstfond ud fra en antagelse om, at kunsten, og særligt den eksperimenterende kunst skulle styrke den kritiske offentlighed, som den moderne velfærdsstat byggede på. Et ideal som i dag er brudt delvist sammen i en nyttepræget merkantil tænkning, der er sevet ind i kulturpolitikkens fundament og eroderer kunstens legitimitet. Er kunsten en død krop i en respirator? Spørger Michaelsen og svarer, at det kommer an på dødskriteriet.

Det kan lyde dystert, men i hans værker finder man en underfundig visuel og cerebral fryd, der holdes i skak af en tørhed i formen. Går man på opdagelse i hans store tekstproduktion, så er det første man møder latteren, en latter der selvom den bæres af ironien, ikke selv er det fjerneste ironisk. Den er netop det livsbekræftende, i et univers hvor kunsten aldrig må forfalde til falsk opbyggelighed.

Det er næppe nogen tilfældighed, at han har lagt en enorm arbejdsindsats i at re-aktualisere og formidle den intellektuelle arv fra kunstnere som Albert Mertz og Asger Jorn. Kunstens betydning og/eller mangel på samme skifter til alle tider og vi har brug for kunstnere, der tager det på sig, at punktere magelighedens oppustelige sofa og udfordre tidens idéer om, hvad kunst er.

For denne store og nødvendige kunstneriske indsats hædres Jørgen Michaelsen med Thorvaldsen Medaillen.