Eckersberg Medaillen 2010

Arkitekt
Anna Maria Indrio


”Darwin Centre” i London er tegnet af arkitekten Anna Maria Indrio.

Bygningen er bemærkelsesværdig i sin arkitektur såvel som i den bymæssige kontekst. Men det er projektets arkitektoniske hovedgreb, der er enestående.

Allerede udefra tegner sig en dobbelthed, en enkel let glasfacade, der skærmer for et kæmpemæssigt indre blødt volumen, formet som en lys kokon. Inde i glashuset lægger kokonens 8 etager høje betonskal sig omkring udstillingsrum, forskningsfaciliteter og ikke mindst centerets 17 millioner af insekter, der kræver særlige klimatiske forhold og ikke tåler dagslys.

Glasfacadens kølige nordiske ånd formår ubesværet at forbinde de modstridende tendenser mellem centerets oprindelige victorianske terracotta-volumen og det nye senmodernistiske kontorkompleks.

Kokonen er en slående metafor for sit sårbare indhold, og den skaber betagende rumlige oplevelser af arkitektonisk nærvær i den 8 etager høje foyer, hvor lyset strømmer ind fra glasfacadens langside. Kokonens konvekse form møder publikum i vekslende rumligheder i udstillingsafdelingens øverste etager.

For sit talentfulde værk og bedriften i at fastholde visionerne igennem de farer, der truer et så stort projekt, tildeles Anna Maria Indrio Eckersberg Medaillen.