N.L. Høyen Medaljen 2000

Kunsthistoriker
Ulla Strømberg


Ulla Strømbergs værk er æterbåret; ikke sådan at indfange.

Men hvis det kunne materialisere sig, ville det være i dobbeltøksens form.
En klassisk form, et våben eller et smykke.
Skarp spørger hun, dybt rammer hun.

Man holdes fangen når hendes stemme lyder i radioen.
Indigneret eller begejstret, men altid på kunstens vegne.
Det er en lise for os – lytterne – at vi kan sidde i slipstrømmen fra hendes altid vidende, men åbenbart umættelige, spørgen.

Til personer, materien eller dovne vedtagelser.
Og en glæde, at vor stand – kunstnerne – hvis produkter og problemstillinger en kulturjournalist skal formidle, har en så frodig, modig og stædig defensor.

For sin formidlingsevne i absolut forstand udmærkes Ulla Strømberg med N.L. Høyen Medaljen.