N.L. Høyen Medaljen 2016

Museumsdirektør
Inge Merete Kjeldgaard


Inge Merete Kjeldgaard er en kunsthistoriker der virkelig kan og vil formidle kunsten til os alle – både til os med mange forudsætninger – og til dem, for hvem det hele virker nyt og måske uforståeligt.

Inge Merete Kjeldgaard har som leder af Esbjerg Kunstmuseum stået for en lang række eksperimenterende udstillingsprojekter, hvortil der bliver forsket i publikums oplevelse og reaktion.

Museet har ligefrem et forskningsprogram i publikumsreaktioner og et æstetisk laboratorium, også kaldet et forundringskammer, i krydsfeltet mellem naturvidenskab og billedkunst. Helt unikt er også museets engagement i kunstneriske grundforskningsprojekter i samme krydsfelt mellem videnskab og kunst.

Alle disse tiltag og praksisser viser, at Inge Merete Kjeldgaard og museet virkelig tager beskuerens oplevelse seriøst. Man vil noget med nogen, og man samler på erfaringer og metoder, som kan bringe kunsten, og den der ser og oplever den, tættere på hinanden.

Samtidig fremgår det tydeligt af listen over tidligere udstillinger, og i erindringen om dem man selv har oplevet på museet, at Inge Merete Kjeldgaard formår at kombinere det høje formidlingsmæssige ambitionsniveau med udstillinger af højeste kvalitet.

Desuden har Esbjerg Kunstmuseum lavet en lang række fremragende udstillinger med danske og internationale kunstnere, ofte ganske tidligt i deres karriere.

For denne store og væsentlige indsats hædres Inge Merete Kjeldgaard med N.L. Høyen Medaljen

Værker vist i forbindelse med modtagelsen