Eckersberg Medaillen 2000

Arkitekt
Georg Rotne


Arkitektur omfatter alle skalatrin, fra byer og landskaber til møbler og design, men med bygningskunsten som det centrale.

Brobygning er en disciplin, som – i ordets egentligste forstand – spænder over det store register: fra landskabelig og trafikal behandling til udformning af selve anlæggets struktur og konstruktion – helt ned til fastgørelsen af det enkelte kabel.

Traditionelt er udformningen af større broanlæg blevet varetaget af ingeniører, men i de seneste år er arkitekter i stigende grad blevet inddraget.

Øresundsbroen indvies om få måneder, men fremstår allerede nu som et usædvanligt æstetisk, kraftfuldt eksempel på en nutidig bro, hvis udtryk ikke mindst skyldes et forbilledligt samarbejde mellem ingeniør og arkitekt, her med arkitekten Georg Rotne.

Broen fremstår – med sin svagt krumme linieføring, de præcis formede, lodrette pyloner og de herudfra tydeligt markerede skråstag – med for en bro usædvanlig landskabelig styrke, i én stor sammenhængende fortælling fra land til land. 

At broen i sit tværsnit med den underste, sammenhængende gitterdrager for togtrafik, og den øverste udkragede vejbane for biler, samtidig udstråler en logik og tydelighed, understreger det kunstnerisk overbevisende greb.

For evnen til, i en teknologisk dybt kompliceret opgave som arkitekten at sikre og fastholde en æstetisk værdi, fra linieføring til detailudformning, udmærkes Georg Rotne med Eckersberg Medaillen.