Thorvaldsen Medaillen 2016

Billedkunstner
Jesper Christiansen


Jesper Christiansen tager maleriet alvorligt. Han tager det alvorligt på alle de måder, der giver mening for ham selv og for os. Og han gør det på fremragende vis.

Hans værker formår på samme tid at fascinere beskueren, med deres indfoldede og indmalede gengivelser og referencer, og tage hende med på en rejse ind i maleriets og den europæiske kulturs historie. Og her taler vi både om den visuelle, den musiske og skriftens kultur.

Man kan godt se, hvad Jesper Christiansens malerier forestiller, og når man giver sig tid – og det gør man gerne – åbner der sig en verden af komplekse referencer. Dette univers af citater udfoldes i et frugtbart partnerskab med Jesper Christiansens veludviklede bevidsthed om maleriets formelle problemstillinger og udfordringer.

Resultatet er et oeuvre, som på enestående vis bærer fortiden i sig og samtidig peger fremad med sit yderst originale og særegne bud på, hvad maleriet og det maleriske kan.

For denne overbevisende insisteren på, og udvikling af, sit medie og sit formsprog tildeles Jesper Christiansen Thorvaldsen Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen