Eckersberg Medaillen 2007

Billedkunstner
Kerstin Bergendal


Kerstin Bergendal er en kunstner, der har manifesteret sig på kunstscenen både med udstillinger – med kunstprojekter i det offentlige rum og som formidler af andre måder at tænke kunst på.

Hendes produktion er på den ene side baseret på at udvikle nye mobile formidlingsstrukturer og på den anden at praktisere stedsspecifikke produktioner og præsentationer gennem det kollektive, bl.a. i Tapko-samarbejdet med kunstnere som Cai-Ulrich von Platen og Jørgen Carlo Larsen.

Temporære territorier er et afgørende omdrejningspunkt for Kerstin Bergendals arbejde, hvor udstillinger, samlinger og arkiver gang på gang udgør bestanddele i hendes forskellige processuelle værker.

Især er hun optaget af at omdefinere billedkunstens rolle i det offentlige rum, og hun har bl.a. udviklet Trekroner Kunstplan, der aktivt involverer kunstnere i tilblivelsen af nye bystrukturer, og hvor brugerdeltagelse og opgør med bestemte steders specifikke karakteristika er med til at bestemme vedvarende og temporære kunstneriske interventioner.

Kerstin Bergendal er en kunstner, hvis arbejder involverer en aktiv deltagelse og iscenesættelse af betragterens og brugerens erfaringsverden.

For sit enestående og konsekvente arbejde for udvidelsen af kunstens rum udmærkes Kerstin Bergendal med Eckersberg Medaillen.