N.L. Høyen Medaljen 2016

Arkitekt
Ib Møller


Ib Møller har et langt livs produktion bag sig, som både udøvende og formidlende arkitekt.

Ikke mange har sat tilsvarende stort, omend måske ved første blik umærkeligt, præg på landskabet, gennem særligt hans indflydelse på vej- og motorvejsbyggeriet i Danmark.

Ib Møller har formet store dele af vejens rum og æstetik ved indlevet stillingtagen til vejens indre harmoni, og transportkorridorers indplacering i de landskaber, som smeltevand og is oprindeligt har slebet til.

Vejens rum og den landskabelige helhed lader han forplante sig i en, for bilisten, kropslig oplevelse.

Han former vores blik på landskabet fra bilrudens billedramme, ud fra en pragmatisk devise om at ‘ringe æstetik har negativ indflydelse på trafiksikkerheden’.

Ib Møller har, som konsulent for særligt Vejdirektoratet, stået bag udarbejdelsen af adskillige paradigmer og publikationer såsom ‘Smukke Veje’, og retningslinjer for broer, vejudstyr og støjafskærmning. Retningslinjer, som vi i dag opfatter som en selvfølge, indtil vi ser, hvad der sker, når denne stilfærdige omhyggelighed ikke varetages.

Ib Møllers arbejde er af største betydning for udformning af fortidens, nutidens og fremtidens enorme investeringer i infrastruktur. For dette skelsættende arbejde hædres Ib Møller med N.L. Høyen Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen