Eckersberg Medaillen 2009

Billedkunstner
Jesper Rasmussen


Solkorsets kollektive arbejdsprocesser omkring stærkt fysiske ruminstallationer og siden egne titler som Off Location – 1:1 -Panoptika – repræsenterer alt sammen omdrejningspunkter for Jesper Rasmussens undersøgelser af rum, landskab og arkitektur gennem medier som fotografi, installation og publikation.

Fotografierne tager sit udgangspunkt i en eksisterende virkelighed, og fremstår umiddelbart som velkendte motiver af pladser og bygninger, men gennem reducering af informationer, ved retouchering og fjernelse af menneskelig tilstedeværelse, får billederne en fremmedartet karakter – en fiktiv og konstrueret virkelighed ude af skala.

Det genkendelige skjuler noget umenneskeligt eller en uhygge. Det trivielt hverdagsagtige reduceres til en mennesketom kulisse og et univers, der så alligevel kan forveksles med reel virkelighed.

Installationerne opbygges enten i kukkasser som et rumligt lærred for fotografiets skyld, eller som store monumentale iscenesatte rumligheder, der perceptionsmæssigt eksperimenterer med betragterens blik og fysiske oplevelse af rum.

For sit enestående undersøgende arbejde med rummets muligheder og en markant kunstnerisk indsats tildeles Jesper Rasmussen Eckersberg Medaillen.