C.F. Hansen Medaillen 2020

Arkitekt
Dan Stubbergaard


Cobe er en tegnestue, der fra begyndelsen har haft fokus på den menneskelige dimension i arkitekturen. Det gælder menneskelige relationer, menneskelige proportioner og menneskelige sanser. Uanset om det drejer sig om byplanlægning, byarkitektur, bygningskunst eller design, har Cobe fastholdt det humanistiske perspektiv.

Dan Stubbergaard skaber en ro og en urokkelig vision om det gode liv. Hvad enten det gælder den nye bydel i Nordhavn – der er tænkt som et intimt øhav forbundet med broer for gående og cyklister – der udvikles med tiden, i forhold til de forandringer der sker i den lange proces, eller det gælder børnelandsbyen på Frederiksberg, hvor den store institution er opdelt i rum i børnenes målestok.

Tegnestuens projekter har ikke en karakteristisk stil, men en karakteristisk holdning. Tingbjerg Bibliotek respekterer den ikoniske arkitektur i området, men tilfører samtidig en attraktion, der både skaber værdi for brugerne og tiltrækker positiv opmærksomhed udefra. Det er der brug for. Adidas’ HALFTIME i Herzogenaurach i Tyskland samler vidt forskellige aktiviteter, både udadvendte som indadvendte, under ét kæmpe tag. Begge steder er følsomheden over for vore menneskelige behov sammenholdt med en rumlig konstruktion.

Cobe udvikler også byrum og infrastrukturer til tætbefolkede områder, hvor det kan være svært at fastholde poesien. Dan Stubbergaard lykkes med at skabe rumligheder, der favner os og rummer vore bevægelser på kryds og tværs. Dans projekter har alle en både legende og undersøgende tilgang til arkitekturen. De er seriøse bud på moderne og fremadskuende arkitektur.

Dan Stubbergaard og Cobe har igennem 15 år bevæget sig fra projekt til projekt med en sikkerhed og nysgerrighed, uden slinger, og uden at gå på kompromis med de værdier, der er tegnestuens grundlag. Derfor hædres Dan Stubbergaard med C.F. Hansen Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen