Thorvaldsen Medaillen 2000

Billedhugger
Thomas Bang


Thomas Bang er en ener i kunstens verden. Igennem de sidste 35 år har han i et opgør med den minimalistiske tankegang udforsket det skulpturelle felt med en lang række af dybt originale og mærkværdige værker som resultat.

Igennem en stædig insisteren på en kompleks fremstilling af verden er det samtidig lykkedes Thomas Bang at udvikle et helt personligt formsprog, der på én gang virker fremmed og velkendt.
Skulle man indkredse Thomas Bangs værk igennem en overskrift, der samler både form, indhold og betragter, kunne et bud være ordet eksistens.

På den ene side:
Formerne og objekternes formelle eksisteren som hængende, stående, liggende, spredte, samlede osv.

På den anden side:
Formerne og objekternes udformning, der i kraft af deres kompleksitet, sammensathed og indbyrdes relationer formår at rejse udsagn, der diskuterer eksistens i en udvidet betydning – og dermed række ind i betragterens eksistens.

Thomas Bangs værk er mangfoldighedens fortælling – en fortælling, der udspiller sig i et åbent rum eller et felt – en fortælling med afsæt i en forestilling om såvel fortid som fremtid – åben for principielt ethvert materiale, ethvert spørgsmål, der kan give mening.

En fortælling om skrøbelighed, aggression, uforudsigelighed og fremmedhed fortalt med humor og alvor i nuet. For sit værk hædres Thomas Bang med Thorvaldsen Medaillen