Eckersberg Medaillen 2014

Arkitekterne
Frank Maali og Gemma Lalanda


Det startede for alvor med et mesterligt restaurerings- og transformationsarbejde, hvor Frank Maali og Gemma Lalanda kortsluttede byggeriets vanlige organisationsprincipper og agerede arkitekt, totalrådgiver og endda også entreprenør på omdannelsen af Masteskurene på Holmen i København. Det er et sjældent eksempel på overlegen forståelse for detaljens betydning for helheden og omvendt.

Samme kontekstuelle tilgang og præcise bygningsteknik finder vi i den usædvanligt vellykkede tilbygning Møntergården i Odense, hvor Frank Maali og Gemma Lalanda former det store byggeri med udgangspunkt i en videreudvikling af den bindingsværkstypologi, som allerede findes i området.

Dette har resulteret i et visuelt og rumligt stimulerende og også dramatisk værk. Et værk, hvor farver, materialer, rumlige forbindelser og linjer forenes med stor historisk bevidsthed, som også peger fremad.

For deres modige fornemmelser, deres indsigtsfulde og vidunderlige insisteren på det ærlige håndværk i fornem forståelse for helhed og detalje tildeles Frank Maali og Gemma Lalanda Eckersberg Medaillen.