Eckersberg Medaillen 2010

Arkitekterne
Nils Holscher, Mikkel Nordberg og Claus Sivager


Arkitekterne Nils Holscher, Mikkel Nordberg og Claus Sivager arbejder med hele den arkitektoniske skala. De håndterer hele bredden fra urbane og landskabelige problemstillinger, som udgangspunkt for en bygningsarkitektur med nye sociale og programmatiske tiltag, som det ses i den nye omfattende planlægning af Svendborg Tankefuld og Stokhusgade-huset i København.

Med Absalonskolen i Holbæk har arkitekterne vist en udsøgt evne til at nytænke folkeskolens rum. Som en ny socialsfære med det helt store spænd af rumlige variationer.

Udfordringen er kendt, på et helt skrabet budget at udfolde bygherrens fagligt begrundede krav med hensyn til fleksibilitet og rumlige forskelligheder. Strategien blev at etablere skolens struktur, som en rationel ramme af 4 store bygningskroppe hver med et centralt rum, hvor omkring koncentrerede zoner af mindre rumligheder stables og grupperes.

Det suveræne træk er imidlertid, at landskabets vidder med udsigtens horisontale rumfang er trukket dybt ind i huset. Det er gjort ved at landskabsterrænets højdeforskelle er udnyttet, så de 4 bygningskroppe står på hver sit højdepunkt. Det er dette trick, der giver alle skolens rum dimension og dybde, fra de mindste fordybelseszoner til det største centrale forsamlingsrum, – med horisontens særlige aura af transparens og gennemsigtighed.

For deres arkitektoniske indsats tildeles Nils Holscher, Mikkel Nordberg og Claus Sivager Eckersberg Medaillen.