Eckersberg Medaillen 1999

Arkitekterne
Morten Schmidt, Bjarne Hammer Rasmussen og John Foldbjerg Lassen


Et væsentligt aspekt ved god arkitektur er, at bygningen forholder sig udfordrende til stedets særlige ånd og opgavens funktionelle problemstilling. Det er tilfældet med mange af Smidt, Hammer & Lassens arbejder, men her skal særligt fremhæves 2 huse beliggende i henholdsvis Nuuk og Århus.

Kulturhuset i Nuuk, som er placeret i et usammenhængende heterogent bykvarter, evner at tilføre området en helt ny værdi, dels et skulpturelt, smukt formet pejlemærke langs et af byens væsentlige gangstrøg, dels i form af spændstige interiører og rumligheder, som overlegent lader det skarpe men sparsomme nordlys tegne formen og stoffet.

Et varmt hus i en kold by.

Bygningen for Århus Datagrafik er placeret som en del af en større trykkerivirksomhed, men tilfører også her helheden helt nye kvaliteter.  Modsat Kulturhuset i Nuuk er bygningen geometrisk enkel og proportionsmæssigt stram. Alligevel er det lykkedes at danne en særlig poetisk stemning, hvor den taktfaste, præcist eksponerede konstruktion i samspil med en selvstændig formet ydre facadestruktur af tegl og glas, afstedkommer stimulerende, sansemæssige oplevelser i både ydre og indre billeddannelser.