N.L. Høyen Medaljen 2001

Kunsthistoriker
Charlotte Christensen


Charlotte Christensen:

Mere end velorienteret i den klassiske kunsts historie.

Mere end vidende om kunst i mange afskygninger.

Mere end vittigt skrivende har Charlotte Christensen med konstruktivt klarsyn og sine meningers mod stået rank som et fyrtårn.

Lige synlig i den universitære, museale og den daglige presses verden.

Fra hendes hånd ligger vægtige værker og stor respekteret indsats, samlet især om Christian Den Fjerde og Abildgaard.

For sine lødige bidrag til den kunsthistoriske videnskab og den aktuelle kunstInformation udmærkes Charlotte Christensen med N.L. Høyen Medaljen.