N.L. Høyen Medaljen 2007

Arkitekt
Jan Gehl


Få arkitekter – om nogen – har i nyere tid haft så stor indflydelse på forståelsen og udviklingen af det offentlige rum i vore byer som Jan Gehl.

Som en modbevægelse til 60ernes og 70ernes industrielle og usanselige byggeboom satte Jan Gehl navn på de egenskaber, der gør byer og bebyggelser gode for mennesker at være i. Studier ved Kunstakademiets Arkitektskole førte i 1971 til udgivelse af den lille bog med den store betydning ”Livet mellem husene”. Her lægger Jan Gehl grundstenen til en metode ved at analysere vellykkede og mislykkede byrum, gader og pladser, målt på menneskers brug af dem. På by- og bebyggelsesplan-niveau og i detaljen. Et sandt pionerarbejde. Tilslutningen var begrænset i Danmark. Men ude omkring tog man ham til sig. Gæsteprofessorater, workshops, konsulentopgaver har ført Jan Gehl fra Toronto til Cape Town, fra Vilnius til Costa Rica. Bøger og artikler er udgivet på alverdens sprog, og herhjemme begynder man at forstå betydningen af hans værk.

I dag, efter en periode som forskningsprofessor på Kunstakademiets Arkitektskole, løser Jan Gehl Architects, med 20-25 medarbejdere, internationale opgaver med en holistisk planlægning, der udvikler byers identitet og karakter og tilgodeser borgernes forskellige behov.

Jan Gehl tildeles N.L. Høyen Medaljen for sin enestående indsats for den menneskelige by.