Thorvaldsen Medaillen 2010

Billedkunstner
Elisabeth Toubro


Elisabeth Toubros værk er enestående. Ustyrlige, uforudsigelige – komplekse processuelle skulpturer, små og store, på én gang klumpede og elegante, drillende og underfundige.

I Elisabeth Toubros univers forskydes former og forlæg forvandles. Overraskende, overrumplende skulpturelle forløb etableres, plastiske fortællinger foldes ud i rummet. Fra første færd har et gennemgående træk hos Toubro været det forløbsmæssige og formforvandlende. Som betragter befinder man sig midt i et dynamisk spil, hvor figurationer, materialer og referencer stødes sammen og muterer i et virvar af fragmenter. Barokke eller absurde skulpturelle, bratte forvrængninger.

Med Toubros optik rettes fokus bestandigt mod det ustabile element i fortællingen, mod historiens uigennemskuelige logik og formernes skjulte udfoldelsesmuligheder.

Elisabeth Toubro hædres med Thorvaldsen Medaillen for sit insisterende arbejde med – med hendes egne ord “… tøjlesløse, knopskydende, løsagtige skulpturer”, for Toubros værks unikke evne til metamorfose og evne til at skyde nye veje ud i rummet.