Thorvaldsen Medaillen 2013

Billedkunstner
Olafur Eliasson


Olafur Eliassons værker, som han selv benævner som ”eksperimentelle set-ups”, spænder lige fra arkitektur, over installationer og skulptur til film, maleri og fotografi.

Hans kunstneriske praksis er kendetegnet ved hans udforskning af vores måder at sanse på. Gennem intensive undersøgelser og eksperimenter med naturlige fænomener som lys, farve og tåge, som han flytter ind i det museale rum, tester han, hvorledes samspillet mellem krop og hjerne påvirker vores individuelle opfattelse af verden.

Olafur Eliassons kunst handler om at skabe et rum for erkendelse af fysiske, kropslige, sociale og mentale forhold. Et rum, hvor vi kan revurdere vores forestillinger om, hvad det vil sige at være og handle i verden og overveje konsekvenserne af vores følelser og handlinger, både i kunsten og i samfundet som helhed.

For dette arbejde hædres Olafur Eliasson med Thorvaldsen Medaillen.