Eckersberg Medaillen 2002

Arkitekt
Søren Robert Lund


Som ung studerende vandt Søren Robert Lund konkurrencen om kunstmuseet Arken. Huset blev bygget og blev et diskuteret udsagn om tidens stil og museets brugbarhed; men også en ung arkitekts personlige udsagn af stor, strittende og ekspressiv kraft; og huset er blevet et markant ”sted” i regionen.

Siden har Søren Robert Lund på egen hånd bekræftet sit kunstneriske niveau med konkurrencer og byggerier.

Her skal nævnes Sjællandske Avistrykkeri, hvor et rationelt produktionsanlæg forløses i et sikkert arkitektonisk udtryk, med eksponering af kapslen over maskinen, netop på det sted i huset hvor ord bliver til avis.

Samtidig med arbejdet på sin tegnestue har Søren Robert Lund som udviklingschef for Tivoli igangsat en lovende fornyelse af den gamle have. Helhedsgreb og fornyelse af havens enkeltanlæg karakteriserer med mod og styrke hans begavede indsats.

For den kunstneriske kvalitet i disse arbejder udmærkes Søren Robert Lund med Eckersberg Medaillen.