Eckersberg Medaillen 2004

Billedkunstner
Olafur Eliasson


Lys, luft, damp, vand, is og jord er de centrale elementer, man som beskuer møder i Olafur Eliassons installatoriske værker.

Olafur Eliasson rekonstruerer naturens fænomener og anbringer dem i nye omgivelser, enten derude,  eller inde i kunstrummet. Han iscenesætter med stor stringens og minimalistisk præcision vejrligets blæst og kulde, atmosfærens fugtighed og varme, vandmassernes og sollysets bevægelser, ja, selv solskiven installeres.

Iscenesættelsen sker altid på en måde så konstruktionen og mekanismen bag det hele forbliver synlig som en del af værket. Som beskuer fortaber vi os dermed ikke i den blotte og bare sansning af naturens elementer, men vi ser hvordan mekanikken er sat i værk, vi træder ind og ser os selv i rollen som betragtende og sansende.

Hermed leder Olafur Eliasson vores opmærksomhed hen på det naturvidenskabelige felt, hvor geometriske strukturer og optiske systemer er med til at bestemme, hvordan vi ser og opfatter virkeligheden. Olafur Eliasson benytter naturvidenskabens perceptionsmodeller som sit faste udgangspunkt, når han udformer sine installationer, sine synsmaskiner.

Det er derfor naturligt at lyset og spektralfarverne har en særlig plads i Olafur Eliassons værk. Samspillet mellem lys, tid og rum udfolder sig med poetisk dybde i en række lysinstallationer, hvor der med meget enkle midler åbnes et sanseligt rum, der udvider sig til noget større: Til en himmel, en horisont, et efterbillede eller til et helt andet rum. Her mødes i bogstavelig forstand det naturvidenskabelige med det skønne.

For dette enestående arbejde udmærkes Olafur Eliasson med Eckersberg Medaillen.