N.L. Høyen Medaljen 2002

Professor
Carsten Thau


Carsten Thau, hvis virke nu er placeret på Kunstakademiets Arkitektskole, har som genstand for sin forskning haft ideernes, kulturens og kunstens dialektik. Hans hovedværk er bogen om Arne Jacobsen, skrevet sammen med arkitekten Kjeld Vindum.

Originale tanker om design, billedkunst, litteratur, urbanistik og film strømmer bestandig ud, ikke alene som artikler, bøger, foredrag og forelæsninger, men også gennem æteren til alle, som har en radio.

Hos Carsten Thau henter de nyhedsformidlende medier den perspektiverende belysning af aktuelle begivenheder i kulturens verden. Det samme gør vordende billedkunstnere og arkitekter, som får sand inspiration med historisk dybde, samtids bredde og dertil filosofisk velfunderet kritik af program, projekt og resultat.

For denne evne som fortolker, for vidt udbredt formidling og for højt anset forskning udmærkes Carsten Thau med Høyen Medaljen.