N.L. Høyen Medaljen 2003

Kunsthistoriker
Poul Vad


Poul Vad har indædt kæmpet for kunstnerisk kvalitet på tværs af tidens trend; og har i sin formidling belyst dansk kunsts relationer til andre kulturer.

Han har udover sit skønlitterære virke skrevet kunsthistoriske artikler og flere monografier, heraf to om Hammershøi. Bøger der i hans mesterlige sprog kaster lys over kunstens egentlige væsen.

Endvidere har Poul Vad opbygget Holstebro Kunstmuseum på en hel, stærk og afrundet tanke. Et sted hvor forskellige kulturer mødes på tværs af kasser og kategorier. Nogle få, kræsent udsøgte danske kunstnere bliver bragt sammen med Matisse, Picasso og Giacometti. Det danske og europæiske spejler sig i tibetansk, afrikansk og balinesisk kunst.

Poul Vad har skabt et værktøj, en museumsidé, som bliver stadig mere aktuel. For det er blevet mere nødvendigt end nogensinde før, at placere dansk kunst i en sammenhæng; at se os selv som en del af et større verdensbillede.

For sit virke som forsker, fortolker og formidler udmærkes Poul Vad med N. L. Høyen Medaljen.