Thorvaldsen Medaillen 1999

Billedhugger
Torben Ebbesen


Torben Ebbesens værker viser en usædvanlig åbenhed mod verden og dens mangfoldige begrebsområder, som han punktvis slår ned i og undersøger i et spektakulært konstrueret sansningsrum.

Værkerne bærer spor af en interventionsproces foretaget i en strømmende verden, hvor denne læggen-sig-imellem resulterer i opfindelsen af vidt forskelligartede reflektions-akkumulatorer.
De ofte komplekse interaktioner af billede- og materialeaktiviteter modsætter sig enhver form for hurtig aflæsning, og kun som følge af tålmodige undersøgelser er det muligt at pejle sig ind på de transmissioner, der udgår fra disse rastløse ansamlinger.

Torben Ebbesen har i sine arbejder gennem mange år regelmæssigt været i stand til at forbløffe og at overraske, og har formået at skabe billeder og skulpturer, som opererer i betydningskroge, som vi enten ikke tidligere har lagt mærke til eller slet ikke vidste eksisterede.

Torben Ebbesens virke fra sidst i 70erne frem til i dag spænder over en række medier og blandingsformer, som inkluderer maleri, tegning, foto, skulptur og installationer inde og ude i det offentlige rum.

Dette værk vidner om en idé-frodighed, en konsekvens og en produktivitet, som er enestående i dansk kunst, og Torben Ebbesen hædres herfor med Thorvaldsen Medaillen.