C.F. Hansen Medaillen 2006

Arkitekt
Tyge Arnfred


Albertslund, Farum Midtpunkt, Flexibo, Solbjerghave, Sibeliusparken lyder som en fanfare i enhver boliginteresseret dansk arkitekts øre.

Tyge Arnfred har overordentlig stor del i alle faser af disse boligbyggeriers virkeliggørelse.
Tanker og tegninger produceredes i arkitektværkstedet Fællestegnestuen. Det blev ikke kun en kvalitativ men også en kvantitativ præstation som omfatter utallige familiers hjem – også grønlandske.

Indsatsen repræsenterer flere lange skridt frem i udviklingen af dansk boligkultur. Ny ideer om forholdet mellem det private og fælles i såvel inde- som uderum gav nye rammer og inspiration – ja både imødekom og ændrede livsformer og udfoldelsesmuligheder.

Det skete i partnerskab med bl.a. Jørn Ole Sørensen og ikke mindst med den 10 år ældre Viggo Møller-Jensen, sammen med hvem en række højskoler landet over blev formet – ligeledes i stor forståelse for de særlige krav, der stilles i denne kategori: Bygninger til fælles, fri og frivillig læring. Også mange kirker, skoler og markante kursusejendomme bærer tegnestuens særlige kendetegn: En uortodoks anvendelse af de traditionelle materialer blandt andre tegl, træ og beton men også dristige investeringer i eksperimenter med ny og uprøvede materialer fx facader af bølgeeternit og cortenstål.

Resultat: En fremtræden i rigt modulerede rumligheder og steder, hvor farver, lys og former – understøttet af undertiden ekspressive konstruktioner – blev særlige, altid brugbare, sanselige, oplevelsesrige og uforglemmelige. Perioden, hvor dette finder sted, vender man ofte tilbage til, i den eksempelsamling, man er stolt af – og Tyge Arnfred med sit stilfærdige væsen, også elsket lærer og professor som efterfølger af Viggo Møller-Jensen, har med sin kloge og filosofiske tilgang til verden en stor del af æren for, at perioden blev så bemærkelsesværdig.

For sit talentfulde og livslange virke som arkitekt og lærer i kunsten hædres Tyge Arnfred med C.F. Hansen Medaillen.