Thorvald Bindesbøll Medaljen 2008

Bronzestøber
Peter Jensen


Ånd og hånd, teori og praksis, den kunstneriske idé omsat i et materiale gennem håndværket, udviklingen af den bildende kunst og udviklingen af håndværk/teknologi har gennem årtusinder gået hånd i hånd. I modernismen blev denne enhed brudt, men selv her er de mest fremragende kunstneriske nybrud ofte sket i samspil med håndværk/teknologi.

For at kunstens mangfoldighed ikke skal mistes, er det derfor afgørende, at håndværket udvikles og lever i nutidens moderne kunst.

Bronzestøberiet Leif Jensen blev grundlagt 1971 af bronzestøber Leif Jensen, som bar traditionen med sig fra Rasmussens Bronzestøberi. I 1996 overtog bronzestøber Peter Jensens virksomheden og har som 2. generation båret erfaringen, kunnen og traditionen videre.

Leif Jensens Bronzestøberi restaurerer og vedligeholder en væsentlig del af vores kulturarv samtidig med, at der arbejdes med både unge og ældre billedhuggere.

På grund af bronzestøber Peter Jensens store håndværksmæssige kunnen, støberiets evne til både at arbejde for kulturarven og indgå et inspirerende samarbejde og udvikle håndværket sammen med den helt nye kunst, tildeles han Thorvald Bindesbøll Medaljen.