Eckersberg Medaillen 2012

Billedkunstner
Marianne Hesselbjerg


Marianne Hesselbjerg er uddannet som billedhugger på Det Kongelige Danske Kunstakademi i årene 1979-86. I hendes skulpturer synes omdrejningspunktet at være balancen mellem sanseligt nærvær og fortællingen. Hun undersøger skulpturelle problemer, som forholdet mellem masse og rum, mellem grænser, overgange, gentagelser, struktur og stoflighed. Det sanselige nærvær og materialekontrasten bærer det enkelte værk, hvor stoffet til stadighed er det centrale. Skønt denne minimalistiske tilgang har hun som regel en titel på sine værker. Som f.eks. i værket ”Fragment af regn” – en naturskabt reference, hvor 650 uregelmæssigt anbragte stålstænger danner en uigennemtrængelig væg, som giver indtryk af en vedvarende kraftig regnbyge – alt er flydende og alligevel fastlagt. Regnen er frosset i mødet med jorden – fanget og fastholdt.

I et senere værk har hun ladet et havebassin fra barndommen danne udgangspunkt for et stort cirkelslag – en aluminiumsramme, der omkranser en smuk dybrød væske. Værket er oprindelig udført til et af rummene i Den Frie Udstillingsbygning, hvor det var vigtigt for hende at kunne favne hele rummet, altså et værk, der både rummer det formelle aspekt og fortællingen. Hun sætter billede og fortælling på det konkrete møde.

For hendes væsentlige og konsekvente arbejde som billedhugger, for hendes arbejde mellem det nære og det fjerne, mellem den sanselige væren og fortællingen udmærkes Marianne Hesselbjerg med Eckersberg Medaillen.